Algemene voorwaarden


Privacy

Aanvrager geeft op de site aan de benodigde informatie van de te verzekeren boot.

Polisnavigator.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuist door aanbieders afgegeven
offertes. Aanvrager doet er dan ook goed aan aanbiedingen te controleren op de juistheid van
de verstrekte informatie.

Polisnavigator.nl zal op geen enkele wijze registratie maken van de door u verstrekte informatie,
en deze informatie zal op geen enkele wijze ter beschikking worden gesteld aan derden anders
dan aan door aanvrager aangegeven aanbieders van pleziervaartuigverzekeringen.

Vragen over ontvangen offertes, cq. het uitblijven van offertes kunt u niet bij Polisnavigator.nl
stellen.

Polisnavigator.nl is gerechtigd, zulks ter beoordeling van Polisnavigator.nl uw aanvraag voor een
offerte door te zenden aan Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. te Brielle (AFM-nummer:
12003294) voor een vergelijkende offerte.


(advertenties)

http://www.polisnavigator.nl/banners/datacombinatie.gif


http://www.polisnavigator.nl/banners/cox.gif


http://www.polisnavigator.nl/banners/bach.gif


http://www.polisnavigator.nl/banners/adver2.gif